Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 2018

Αριθμ. Πρωτ. 3
Αθήνα, 17 Απριλίου 2018Αγαπητοί συνάδελφοι:
Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στη Λάρισα τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 κατά τη διάρκεια της 7ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτοπροστασίας για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Φυτιατρικής Εταιρείας Ελλάδος πλειοψήφησαν κατά σειρά οι ακόλουθοι υποψήφιοι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. Ε. Τζάμος
2. Δ. Τσιτσιγιάννης
3. Κ. Γιαννοπολίτης
4. Π. Αντωνίου
5. Σ. Τζάμος
6. Φ. Ιωαννίδης
7. Α. Τσαγκαράκης
8. Δ. Τσάλτας

Εξ αυτών εκλέγονται σύμφωνα με το καταστατικό οι επτά πρώτοι

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Ιωάννης Βόντας
Μιχάλης Καμινιάρης

Εκλέγονται και οι τρεις


Κατά τη διάρκεια του 1ου Δ.Σ. που έγινε στην Αθήνα στις 26/3/2018 τις θέσεις του ΔΣ κατέλαβαν μετά από ομόφωνη ψηφοφορία οι ακόλουθοι:

Πρόεδρος Ελευθέριος Τζάμος
Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Γιαννοπολίτης
Γενικός Γραμματέας   Αντώνιος Τσαγκαράκης
Ταμίας  Πολύμνια Αντωνίου
Μέλη Φίλιππος Ιωαννίδης
  Δημήτριος Τσιτσιγιάννης
  Σωτήρης Τζάμος


Κατά τη συνεδρίαση του νέου ΔΣ μεταξύ άλλων συζητήθηκαν ή προτάθηκαν τα ακόλουθα:

  • Προσπάθεια εγγραφής νέων μελών
  • Προώθηση δημιουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Φυτιατρικής σε Ελληνικά Πανεπιστήμια
  • Οργάνωση ημερίδων στην επαρχία με τοπικό ενδιαφέρον και ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Φ.Ε.Ε
  • Διεκδίκηση της οργάνωσης στη Αθήνα του ΧΧ INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONGRESS
  • Ο Prof. SHORT HEINRICHS President of the IAPPS θα επισκεφθεί την Αθήνα ως προσκαλεσμένος της ΦΦΕ και θα δώσει διάλεξη κατά τη διάρκεια της 3ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτιατρικής στις 17 Μαΐου 2018
  • Οργάνωση της 3ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυτιατρικής στις 17 Μαΐου 2018, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γ.Π.Α με θέμα

ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ - ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΤΙΑΤΡΙΚΗ

Σας εσωκλείεται το πρόγραμμα

 


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για τη Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος

  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
Ο Πρόεδρος της ΦΕΕ

Ελευθέριος Τζάμος
Ομότιμος Καθηγητής Φυτοπαθολογίας 
  Ο Γενικός Γραμματέας

Αντώνιος Τσαγκαράκης
Καθηγητής Φυτοπαθολογίας Δρ. Εντομολογίας 
Στοιχεία Επικοινωνίας

+30 (210) 5294505
+30 (210) 5294506
+30 (210) 5294509

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερα Οδός 75, Αθήνα, Αττική 
ΤΚ. 118 55

tjamatika@gmail.com

© 2018 Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος