Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος

Καλως ήρθατε στο δικτυακό τόπο της Φυτιατρικής Εταιρεία Ελλάδος

Η Γεωπονία ως γενική επιστήμη και η γεωργία ως εφαρμογή συνεχώς εξελίσσονται και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας. 

XX International Plant Protection Congress in AthensΑγαπητοί συνάδελφοι,

Εξ αιτίας της σοβαρής ανησυχίας μας, που προκλήθηκε από την τρέχουσα αλλά και την ενδεχόμενη μελλοντική αρνητική επίπτωση της παγκόσμιας επιδημίας του κορωνοϊού covid19 στη συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και των βάσιμων φόβων τόσο της IAPPS όσο και των δικών μας για περιορισμένη συμμετοχή των επιστημόνων στο συνέδριο XX IPPCATHENS2023 για τον Ιούλιο του 2023, μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των διοργανωτών και της ηγεσίας της IAPPS αποφασίστηκε η μετακίνηση της ημερομηνίας διεξαγωγής του συνεδρίου το 2024.

Σήμερα ανακοινώνουμε στη Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα της Προστασίας Φυτών ότι το XX International Plant Protection Congress θα λάβει χώραν στην Αθήνα αντί για τις 10-15 Ιουνίου 2023 στις 1-5 Ιουλίου 2024.

Για την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή
Eris Tjamos
Chair of XX IPPC Athens 2024


Στοιχεία Επικοινωνίας

+30 (210) 5294505
+30 (210) 5294506
+30 (210) 5294509

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερα Οδός 75, Αθήνα, Αττική 
ΤΚ. 118 55

tjamatika@gmail.com