Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Βακτηριολογικές ασθένειες φυτών - Milton Schroth και συνεργάτες

Eπισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ομ. Καθηγητή Milton N. Schroth του Πανεπιστημίου του Berkeley,California με εκτενή περιγραφή και φωτογραφικό υλικό των κυριοτέρων Βακτηριολογικών ασθενειών φυτών.


Δείτε τη σελίδα

Στοιχεία Επικοινωνίας

+30 (210) 5294505
+30 (210) 5294506
+30 (210) 5294509

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερα Οδός 75, Αθήνα, Αττική 
ΤΚ. 118 55

tjamatika@gmail.com