Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος

Καλως ήρθατε στο δικτυακό τόπο της Φυτιατρικής Εταιρεία Ελλάδος

Η Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος είναι επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

+30 (210) 5294505
+30 (210) 5294506
+30 (210) 5294509

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερα Οδός 75, Αθήνα, Αττική 
ΤΚ. 118 55

tjamatika@gmail.com

© 2018 Φυτιατρική Εταιρεία Ελλάδος