Νέες Αντιλήψεις - Προκλήσεις της Γεωπονικής Εκπαίδευσης και Έρευνας με Επιπτώσεις στη Φυτιατρική

Contact Us

+30 (210) 5294505
+30 (210) 5294506
+30 (210) 5294509

Agricultural University of Athens
Iera Odos 75, Athens, Greece
ΤΚ. 118 55

tjamatika@gmail.com

© 2018 Hellenic Society Of Phytiatry